déi konservativ 26853612_10214559487243045_1832769647_o

Parteivirstand déi Konservativ - 2018

info@déikonservativ.lu

Parteispëtzt

Nationalpresident Joe Thein

Vizepresidenten Filipe Amaro, Mario May

Generalsekretärin Nadine Simon

Generalkeesjee Patrick Thein

Membere vum Nationalkomitee Francis Birlenbach Nadine Birlenbach-Simon John Dinckelspiel Frederic Heuschling Christian Putz Sandra Schwachtgen Yvonne Wagner Monique Weber Andy Winandy